Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

 

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на рекламни услуги, БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД
 2. ЕИК: 202669554
 3. ДДС No: BG202669554
 4. Град: СОФИЯ
 5. Адрес: жк Младост, бул. Цариградско шосе № 115Е
 6. E-mail: Kutsarov@piraeusni.com
 7. Телефон.: +359 89 555 8025

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с дейността на сградата Varna Towers - развлекателен и офис център в гр. Варна:

 1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 2. Изпълнение на задълженията на БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД по споразумение с Вас;
 3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД;
 4. За целите на легитимния интерес на БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД.

(2) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпълнението на рекламни услуги и продукти и чрез сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 1. счетоводни цели;
 2. статистически цели;
 3. защита на информационната сигурност;
 4. обезпечаване на изпълнението на споразумение за предоставяне на съответната услуга;
 5. изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, новооткрити обекти;
 6. Персонализирани съобщения предлагащи подходящи за Вас оферти, базирани на вече осъществен от Вас контакт.

(2) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение на целите на обработване;
 3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 4. точност и актуалност на данните;
 5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 1. изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД ?

Чл. 3. (1) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 1. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до потребители, които се отнасят до потърсено от Вас мнение или запитване.
 2. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до потребители, които са заявили, че желаят да получават.

(2) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
  1. Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание - за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  2. Основание за обработка на личните Ви данни – Със заявяването на услугата / продукта към БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД от Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 2. Други данни, които БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
 3. Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  1. Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания за предоставяне на услуги.
  2. Основание за обработка на личните Ви данни –Със заявяването на услугата към БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД от Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото за изпълнение на договорните отношения. След изтичането на този срок, БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД или друго.

(3) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока по договорните отношения между страните.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за изпълнението на заявената услуга / продукт БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД има право да откаже изпълнение.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане в свободен текст до БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД;

(2) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните предоставени на БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД

 

(4) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на да бъде проверена точността на личните данни;
 2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 3. БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) БЕТА АСЕТ МЕНИДЖМЕНТ - ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 1. са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. са взети в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Други разпоредби

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.